پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آیا علامه مصباح در همایش اصولگرایان حرف جدیدی زد؟

همایش «همگرایی اصولگرایان» که عصر روز گذشته در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد، می تواند به عنوان یک “نقطه عطف” در میان اصولگرایان محسوب شود چرا که طی سالهای اخیر، این نخستین بار است که اضلاع مختلف اصولگرایی کنار هم جمع می شوند تا بر مبنای اصول و نه اشخاص، با یکدیگر به همگرایی بیشتر برسند.

در این باره توجه به دو نکته ضروری است:
 
1. برخلاف برخی گمانه زنی ها، پیش فرض ها و تصورهای نادرست که قبل از برگزاری این همایش منتشر شده بود، محتوای صحبت های سخنرانان و هم چنین حاضران در این همایش نشان داد منطق اصلی برگزارکنندگان این همایش فقط و فقط «وحدت بر مبنای اصول» بوده و «تنازل از اصول» به بهای «وحدت به هر قیمت» به هیچ عنوان قرار نیست خروجی نهایی این مدل نشست ها باشد.
به عبارت دیگر، سخنان صریح علامه مصباح یزدی در این نشست در قیاس با سخنان وی طی سالها گذشته هیچ حرف جدیدی محسوب نمی شد و منطق اصلی حاکم بر اظهارات آیت الله همان محورهای گذشته بود؛ کما اینکه ایشان در سالهای قبل نیز همواره وحدت به ما هو وحدت را یک ارزش تلقی نکرده و با حفظ اصول بر آن تاکید کردند و در همایش روز شنبه نیز با تکرار همان مضامین، تصریح کردند که نباید به هر قیمت با هر کس وحدت کرد و اگر هم قرار است وحدتی شکل بگیرد، نه حول اشخاص بلکه باید حول اصول باشد:
«هدف اینگونه اجتماعات این است که بینش آگاهانه نسبت به اصول بینشی و باور آگاهانه نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اعتقاد به روش‌های امام و جانشین امام براساس کتاب و سنت را تقویت کنیم و باور کنید که راه صحیح همین است و باید این بصیرت را پیدا کنیم. راه همین است و دیگران هر جا کوتاه آمدند، همانجا اشتباه کردند و دنیا و آخرت خود را از دست دادند لذا اگر می‌خواهیم اینگونه نشویم، باید اصول را بشناسیم و به آن عمل کرده و در عمل پایبند به آن باشیم.»
لذا تنها اتفاق جدیدی که در مقایسه با گذشته افتاده است، تمایل دیگر گروه های اصولگرا برای به وحدت رسیدن با یکدیگر تحت محوریت آیت الله مصباح و جامعتین است، چنانچه این موضوع مورد اشاره آیت الله موحدی کرمانی جانشین آیت الله مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز نیز قرار گرفت:
«علاوه بر جامعتین آیت الله مصباح نیز در تصمیم گیری اصولگرایان نقش خواهند داشت. ما همه مرید آیت الله مصباح هستیم.»
2. ترکیب چهره های حاضر در همایش «همگرایی اصولگرایان» نشان داد در عمل طیف های انقلابی و فعال اصولگرا که طی سالهای گذشته از جمله فتنه 88 شجاعانه در برابر خطرات مختلف سینه سپر کردند، به این نتیجه رسیده اند که باید برای ادامه کنش های سیاسی خود، فعالانه و با همگرایی بیشتری عمل کنند.
به بیان دیگر، چهره های شاخص و امتحان پس داده طیف های مختلف اصولگرا از جامعتین تا جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، رهپویان، موتلفه و … که علیرغم تمامی تفاوت ها، در عمل و به هنگام بزنگاه های حساس در میدان حاضر هستند و به جای تجارت سیاسی و زد و بندهای پشت پرده، پشت سر رهبری حرکت می کنند به همایش روز گذشته روی خوش نشان دادند و در مقابل غیبت بسیاری از چهره ها و طیف های منسوب به اصولگرایی که کارنامه نه چندان قابل دفاع شان طی سالهای گذشته برای افکار عمومی مشخص شده است نشان داد، جریان اصولگرایی حقیقی در عمل به ضرورت همگرایی بیشتر رسیده و این اتفاقی است که روز گذشته شروع آن کلید خورد.
رجانیوز

اخبار مرتبط