پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

احراز هویت شهید گمنام مدفون در دزفول (سردشت)

به گزارش دزمهراب هویت شهیدان “عبدالکریم لرکی”، “رجبعلی طاهر خوزانی”،”ابراهیم رحیمی”، “حسین زارع عاشق آبادی” و «محمد علی مبارک» از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

اطلاعات این شهدا به شرخ زیر می باشد .
شهید  بزرگوار عبدالکریم لرکی
شهید عبداکریم لرکی فرزندعلی متولد سال 1341 است؛ شهید لرکی در عملیات والفجر8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در سال 92 به عنوان شهید گمنام در دزفول(سر دشت ) تشییع و به خاک سپرده شد.
شهید بزرگوار رجبعلی طاهر خوزانی
شهید رجبعلی طاهر خوزانی فرزند قنبر علی متولد سال 1334 است؛ وی درسال 62 در منطقه عملیاتی مجنون به مقام رفیع شهادت نائل آمد؛ این شهید بزرگوار در سال 85 به عنوان شهید گمنام در پادگان امام علی(ع) تشییع و تدفین گردیده بود.
شهید بزرگوار محمد علی مبارک
شهید محمد علی مبارک فرزند فتح الله متولد سال1337 است؛ این شهید درسال1362 درعملیات خیبر(مجنون) به شهادت رسید. شهید مبارک در سال 90 به عنوان شهید گمنام در شهرک پردیسان  قم تشییع و تدفین گردیده بود.
شهید بزرگوار ابراهیم رحیمی
شهید ابراهیم رحیمی فرزند محمد علی متولد سال1345 است؛ این شهید درسال1365به شهادت رسید. شهید رحیمی در سال 83 به عنوان شهید گمنام در فریدون شهر استان اصفهان تشییع و تدفین گردیده بود.
شهید بزرگوارحسین زارع عاشق آبادی
شهید حسین زارع آبادی فرزند عباس متولد سال1345 است؛ این شهید درسال1362 درعملیات خیبر(طلائیه) به شهادت رسید. شهید زارع در سال 90 به عنوان شهید گمنام در خراسان رضوی شهرستان چناران شهرک گلبهار تشییع و تدفین گردیده  بود.
لازم به ذکر است  ان شالله به زودی  و پس از پایان مراحل شناسایی ، مشخصات تعداد دیگری  از شهدای شناسایی شده اعلام می گردد
منبع : رجانیوز

اخبار مرتبط