پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

از احترام به پاسپورت ایرانی تا ممنوع الورود شدن معاون سیاسی دفتر روحانی به امریکا

حسن روحانی قبل از انتخابات می گفت می خواهم احترام را به پاسپورت ایرانی بازگردانم اما امروز کار به جایی رسیده که حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ایران که تا پیش از این بارها به آمریکا رفته است، توسط سنای این کشور به خاک آمریکا ممنوع الورود شده است.

tt

آنهایی که کدخدا را پذیرفتند و از جهانی شدن و لزوم هضم شدن در دنیا سخن می گویند و عزت و ذلت یک ملت را می خواهند در گرو خوش آمد یا بدآمد آمریکا و اروپا و در یک کلمه «غرب» تعریف کنند، حالا با خودشان کمی خلوت کنند و ببینند که دعوای اصلی نه سر سانتریفیوژهاست، نه روحانی و نه احمدی نژاد و معیار عزت و ذلت هم نه آمریکاست و نه اروپا!

اخبار مرتبط