22nd، مارس 2014
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 22 nd مارس 2014 ساعت 12:14 ب.ظ | کد خبر: 12459  

اقتصاد و فرهنگ در سال های اخیر به عنوان شاه کلید رشد و پیشرفت نظام اسلامی مطرح بوده است.13921229_0125965

فرمایشات حکیمانۀ مقام معظم رهبری در اغاز سال جدید و در اولین روز از بهار سال 93 و نامگذاری سال جدید به سال  اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و همت جهادی بار دیگر نیازها و مطالبات فراگیر ملت ایران و نخبگان جامعۀ اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری را در لزوم بهبود دو مولفۀ مهم و حیاتی در پیشرف نظام اسلامی را برای همگان آشکار نمود.

بدیهی است رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری در طی سال های اخیر همواره موجبات رشد و پیشرفت نظام اسلامی را به ار مغان داشته است ،لیکن پرسش اساسی این است که چرا ولی فقیه جامعه اسلامی توأمان مقولۀ اقتصاد و فرهنگ را به عنوان زنجیرۀ کاملا به هم پیوسته و ملازم یکدیگر برای احیای پیشرفت کشور ضروری دانسته اند ؟

باید اذعان نمود مقولۀ اقتصاد و فرهنگ در سال های اخیر به عنوان شاه کلید رشد و پیشرفت نظام اسلامی مطرح بوده است،در طول سال های اخیر اقتصاد به عنوان مهمترین شریان اقتدار و استقلال ملت ایران و مولفۀ  فرهنگ به عنوان مهمترین شاخص برای تمدن سازی نوین اسلامی همواره از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است لیکن فقدان مدیریت جهادی در مقولۀ اقتصاد و فرهنگ و مهمتر از همه ضعف مفرط سیاستگذاران در این دو عرصه مهم در بعد نرم افزاری ،نظام اسلامی  را با چالش های فراوان مواجه ساخته است.

در تبیین مدعای فوق می توان به اقتصاد نفتی اشاره نمود که نقش دولت و ملت را در حد مصرف کالای وارداتی منحصر ساخته است و در این حالت تمامی تارو پود جامعه؛اعم از ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی  را مصرفی و در حالت رکود مفرط قرار داده است.

بدین ترتیب ساختار نظام اسلامی مطابق با اقتصاد نفتی و مصرفی ، نقش جوامعی مولد در عرصۀ تولید  اقتصادی  و تولید فرهنگ از قبیل روستا در تشکیل ساختار فرهنگی شهرها به شدت دستخوش تغییر قرار داد به نحوی که با اقتصاد نفتی،شهر از لحاظ فرهنگی و اقتصادی از روستا بی نیاز شد و شهر مبنای فرهنگی خود را نه از مولفه های فرهنگی تمدن ساز در درون کشور بلکه از گزاره های موجود در جوامع غربی دریافت نمود.

 آسیب های متعدد اقتصاد نفتی آنچنان بر پیکره فرهنگ نظام اسلامی خدشه وارد نمود که ارزش های زندگی غربی  بر جامعه تحمیل گردید و متأسفانه دولت های مختلف نیز با سیاستگذاری های نادرست و غرب گرایانه در رشد فزایندۀ آسیب مذکور سهم قابل توجهی از خود بر جای گذاشتند،تبلیغ کالاهای غربی و ترویج سبک زندگی غربی و نیز تأکید دولت ها بر وام و…برای تقویت اقتصاد مصرفی ،فرهنگ جامعه اسلامی را به شدت متزلزل نمود و به نحوی که پدیده غرب گرائی و فرار مغزها و مهاجرت به غرب  از مهمترین آفات و پیامدهای این امر محسوب می شود،هم چنین برخی دیگر در داخل کشور سعی می کنند با برچسب توسعه و تجدد با پول و نفت ایران در ترویج غرب گرائی در نظام اسلامی تلاش کردند لذا عرصۀ فرهنگ و اقتصاد در طول چند دهۀ اخیر متحمل بیشترین آسیب ها و پیامدها گردید.

بدیهی است اقتصاد نفتی در ایران که در اواخر جنگ و دوران سازندگی پدید آمد و متأسفانه تمامی دولت های پس از آن نیز با ذوق زدگی فراوان در این دور باطل حرکت کرده اند ،  وابستگی اقتصادی و فرهنگی  را به همراه داشته است لذا باید اقتصاد نفتی و مصرفی را مهمترین دشمن استقلال ایران نامید که به شدت خودکفائی ملت ایران را متزلزل نمود و در سوی دیگر فرهنگ ملت ایران را در مسیرانحطاط  و ضعف قرار داد از این رو اشارات مدبرانۀ مقام معظم رهبری بر دو مقولۀ اقتصاد و فرهنگ به صورت توأمان نشان دهندۀ درک عمیق و ژرف نگری ایشان برای  پیشرفت کشور می باشد.

هم چنین نامگذاری مقام معظم رهبری در سال 93 با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و فرهنگ جهادی ناظر بر رفع چالش های موجود در مشکلات اقتصادی ملت ایران و رفع  برخی آسیب های فرهنگی در جامعه  بوده است که سر منشأ این امر را باید در اقتصاد نفتی و ورود تشکیلاتی فرهنگ منحط غرب به نظام اسلامی و سیطرۀ سبک زندگی غربی بر ارزشهای اسلامی ایرانی است مطالبه ای که با ضعف مدیریت  مسئولان کشور و فقدان روحیۀ جهای ، تداوم و  استمرار مشکلات جامعه در موله های اقتصادی و فرهنگی را به همراه داشته است.

اشاره حیکمانۀ مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت جهادی برای احیای مقولۀ اقتصاد و فرهنگ به معنای انجام اقدامات زود بازده و شتاب زده در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیست بلکه باید با تدبر و دور اندیشی بسترهای فکری و نرم افزاری احیای مولفۀاقتصاد و فرهنگ را فراهم نمود،لذا قید معنادار «جهادی» در بیانات مقام معظم رهبری ناظر بر استمرار و تداوم حرکت مسئولان و اجتناب از ایستائی و توقف  برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی به ویژه در بخش های اقتصاد و فرهنگ می باشد،لذا ولی فقیه جامعه اسلامی با تأکید بر اهمیت غیر قابل انکار مولفۀ اقتصاد و فرهنگ همگان را به احیای اقتصاد و فرهنگ جامعه اسلامی فراخواند ،حرکتی که با دو مولفۀ عزم و اراده ملت ایران ونیز مدیریت جهادی مسئولان، توأمان زمینه ساز پیشرفت اقتصاد و فرهنگ کشور خواهد گردید.

امید است در آغاز سال جدید همۀ مسئولان کشور با تکیه بر عزم و ارادۀ ملی به عنوان ظرفیت عظیم و بی پایان اقتدار نظام اسلامی و با مدیریتی جهاد گونه ومستمر و بدون ایستائی و رکود و توقف در راستای منویات حکیمانه و مدبرانۀ مقام معظم رهبری گام برداند که در صورت انجام این مهم می توان پیشرفت و رفاه بیشتر برای ملت ایران و در نهایت  تمدن سازی نوین اسلامی  را برای جوامع بشری به ارمغان آورد.

بلاغ

ارسال نظر

     


-->