پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اندکی طمع ….

 

 

Tu4eEwاندکی طمع انبوهی از پارسایی را تباه می کند.
امام علی (ع)

 

اخبار مرتبط