پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اورژانس وکتابخانه

داشتم فکر میکردم که در شهری مثل دزفول با جمعیتی چند هزار نفری وجود چند کتابخانه وسالن مطالعه (که در شان دزفول بودن آنها نیز خود تاحد زیادی زیر سوال است) نعمتی بسیار مهم است.زندگی آپارتمانی ورشد آن در شهر، رشد روزافزون تعداد دانشجو وهمچنین بالا رفتن سطح فرهنگی شهر وبه انضمام آن رشد قشر تحصیل کرده نیاز روز افزون به این نهاد مقدس را اثبات ونمایان می سازد.هرچند مسئولان بزرگوار شهری وخصوص نهاد کتابخانه های عمومی شهر در این راستا تلاش های بسیاری را مبذول داشته اند، لیکن هنوز برای رسیدن به سر منزل مقصود وپاسخ گویی به عطش نسل جوان واین نیاز معنوی آن ها مسیرهای زیادی پیش رو دارند.
همه میدانیم که از نیازهای سلامت هر شهر وجود اورژانس شبانه روزی ودرمانگاه ها وداروخانه های شبانه روزی است،تا درمواقع نیاز و حساس برای درمان وزنده نگه داشتن جسم شهروندان اعمال لازم را انجام دهند.این مساله در شهر ما به حد زیادی پاسخ داده شده وبه صورت شبانه روزی بخش بهداشت ودرمان شهرمان پاسخ گوی نیازهاست.اما فضای سالن های مطالعه وکتابخانه ها که درمانگاه های سلامت روح و جهل انسانی اند،در شهر به حالت شبانه روزی نیست و پاسخ گوی جوانان و طالبان علم ومطالعه درشهرنمی باشد.
این مساله جای خود دارد که در سالن های مطالعه شهر مراسمات مختلف ادبی وفرهنگی برگزار می شود و مقداری از ساعت های سالن مطالعه نیز گرفته می شود.بماند که برخی از عزیزان ما در ساعات روز مشغول به کار هستند وشاید نیازمند لحظاتی آرام در فضای کتابخانه ها هرچند برای دقایقی در شب هستند.بماند که چه می شود اگر در کنار این همه گزارش خدمت رسانی در گوشه ی یکی از گزارشاتمان بنویسیم در شهر کتابخانه شبانه روزی برای پاسخ به نیاز مطالعه وکتابخوانی احداث گردید.
خواهشی که از مسئولین عزیز ودست اندر کار امر مطالعه وکتاب در شهر دارم این است که نسبت به شبانه روزی کردن حتی یک کتابخانه در شهر برای لحظاتی بیاندیشند وچنانچه این امر برای همتشان میسور وممکن بود به فریاد رسی، کمر همت بربندند و دیو جهل را به عزم راسخشان مهزوم نمایند.اگر شبانه روزی شدنش امکان نداشت لااقل ساعت مطالعه در شب را بیشتر نمایند تا عزیزان اهل دانش ومطالعه بتوانند ساعات بیشتری از فضای کتابخانه وسالن مطالعه استفاده نمایند.
یادمان باشد ایام،ایام درسی است وجوانان ما یک ماهی می شود که در سنگرهای علم ودانش مشغول مبارزه هستند وخود را برای کنکورهای پیش رو در مقاطع مختلف تحصیلی آماده می سازند.یادمان نرود کُلُّکُم راع و مسئولٌ عن رعیته

Picture_1

اخبار مرتبط