پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اگر میخواهد دلت خانه یار باشد

 

vozo(2)

خانه بدون چراغ در شأن یار نیست

خودش راه نورانی کردن را آموخته است

کافیست همیشه با وضو باشی

آن وقت فرشتگان خانه ات را ستاره در زمین میدانند

امام صادق علیه السلام : وضو نور است، وضو بر وضو نور علی نور است

 

اخبار مرتبط