پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

ایرج نادبی رئیس شورای شهر دزفول شد

ساعت 15 امروز جلسه شورای شهر دزفول برای انتخاب هیئت رئیسه شورا برگزار شد. این جلسه تقریبا دو هفته پیش قرار بود برگزار شود که به خاطر برخی مسائل پیش آمده جلسه نتیجه ای نداشت.

در جلسه امروز شورا ایرج نادبی زاده به هفت رای به عنوان ریس شورا انتخاب شد و عظیم سرافراز به شش رای نتوانست بر کرسی ریاست تکیه بزند

همچنین سعید آینه افروز به هفت رای نایب رئیس شورا شد و ماندا نوین با شش رای توفیقی کسب نکرد

در ادامه این جلسه هم حمید آستی با هفت رایی که کسب کرد خزانه دار شورا شدو پس از او عادل دوایی فر نتوانست به این سمت برسد

آخرین رای گیری هم مربوط به سخنگوی شورا بود که برخلاف دیگر مناصب کاندیدای اقلیت رای آورد و هوشنگ زلقی توانست به هفت رای سخنگوی شورا شود و و گلستان باغ با شش رای موفقیتی کسب نکر

شورا

اخبار مرتبط