پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

این روز های مجلس+پوستر

از بیرون  اومدم دیدم تلویزیون روشنه  ومخالفان وموافقان وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد یعنی آقای جنتی دارن سخن رانی می کنند که یاد این ابیات افتادم.

یاعلی

در این صدا وهیا هو که عاشقی ننگ است

در این فضا که شهادت وسیله جنگ است

دلم برای مدرس درون این مجلس

دلم برای صدای دیالمه تنگ است

4203293860343977056

اخبار مرتبط