پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تغییرات جدید در شهرداری دزفول

 شهر دار دزفول طی احکامی جداگانه، مسئولین جدید امورمالی شهرداری مرکزی، سرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری دزفول و سرپرست جدید سازمان آتش نشانی را منصوب کرد.

روز چهارشنبه مورخ ۳ اردیبهشت، شهردار دزفول حکم مسئولیت سه نفر از مدیران جدید شهرداری دزفول را به آنها ابلاغ نمود.

در دور جدید از تغییرات در شهرداری دزفول، مهندس کرمی نژاد شهردار دزفول طی احکام جداگانه ای، مهندس تراهی را بعنوان مسئول جدید امورمالی شهرداری مرکزی، مهندس مرتضی همایون نسب را به عنوان سرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری دزفول و عبدالحسین معظم فر را به عنوان سرپرست جدید سازمان آتش نشانی منصوب  و از زحمات مسئولین قبلی این سمت ها تشکر کرد.

پیش از ایمان شهردار دزفول، ایمان کناری زاده را به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی ، مهندس رادمنش را به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی، علی قلطاغ ساز را به عنوان سرپرست سازمان آرامستانها و مسعود شیخ مهدی را به عنوان رئیس اداره حقوقی شهرداری دزفول منصوب کرده بود که با انتصابات جدید تغییرا مدیران شهرداری دزفول به هفت رسید.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

دزفول امروز

اخبار مرتبط