پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جزئیات احراز صلاحیت های 50نفر ثبت نامی شهرستان دزفول

به گزارش دزمهراب قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیأت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر پیدا کند.

اسامی تأیید شدگان:

1-عبدالرضا احسانی نیا
2-ابوذر ادیبی
3-علی انصاری اصل
4-عبدالرضا بن جواد طالبی
5-عباس پاپی زاده پالنگان
6-محسن جلواتی
7-ناصر چهره گشا
8-مهدی رضادرویش زاده
9-سید حسن رجبی
10-رقیه رستمی
11-مصطفی سخاوت
12-عبدالحسین شاحسینی نجف آبادی
13-احمد عبدالله پور
14-محمدحسین فرهمند
15-محمدعلی قاسمی
16-محمدحسین لطفی
17-عبدالحسین همتی مقدم
18-ناهید وثوقی نسب
19-اعظم کریمی یگانه
20-مریم حسین زاده کوهساری

اسامی ردصلاحیت شدگان:

21- سیداحمد آوایی
22-غلامرضا اخوان صباغ
23-محسن اسدلله سلمانپور
24-داریوش اقتداری
25-زهرا بیاتیانی زاده
26-مسعود بیتانه
27-بهرام درولی
28-فرزاد زلقی
29-علیرضا ستایش مهر
30-زهرا سادات سلیمانزاده
31-محمد شهریارفر
32-علیرضا صدرا
33-محسن صنیعی
34-علیرضا مختاری زاده

اسامی عدم احرازشدگان:
35 علی محمد آخوندعلی

36-اصغر آرپناهی

37-فرزانه اکبرنیا

38-امیر دباغ
39-مصطفی رشیدی
40-علیرضا زمانی راد
41-محمدصادق سبط الشیخ انصاری
42-محمدحسین شاه حیدر
43-فرزاد صباغ زاده
44-مجتبی ضیایی مهر
45-فرنگ عیسی پور
46-سید محمد متقی پور
47-عباس موزونی
48-امین وحیدی فر

اسامی انصراف دهندگان:
49-احسان پورمحمود
50-عیسی زارع قلعه عبدشاهی
فارس

اخبار مرتبط