پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دانلود جزوه جریان شناسی نظری هنر اسلامی

 با توجه به حضور سی ساله انقلاب اسلامی در عرصه هنر، در حال حاضر شاهد شکوفایی هنرمندان اسلامی هستیم. به همین منظور بازخوانی مبانی هنر اسلامی از الویت بالایی برخوردار است. جزوه حاضر با عنوان «جریان شناسی هنر اسلامی»‌ به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی همازاده به ابعاد مختلف این امر می‌پردازد.

در بخشی از این جزوه می خوانیم:‌

«در فضای تئوریک و مبناپردازی در باب هنر اسلامی ایرانی، با رویکردهای متفاوت و بعضاً متناقضی روبهرو هستیم که گاه بازار تفکّر و تعمّق در این باره را آشفته و متشتّت جلوه میدهد. جهت شناخت و تمایز جریانهای کلّی نظری درمورد هنر اسلامی و یافتن نقاط عزیمت لازم برای ورود به عرصه نظریه‌پردازی جدّی و کاربردی در این زمینه، به یک جریانشناسی کلّی از آراء و نظریات مختلف فیلسوفان هنر و هنرپژوهان هنر اسلامی پرداختهایم. طبیعتاً با درک و قبول تقدّم تعریف «هنر» و «هنر اسلامی» بر این بحث، فعلاً از حیث جریانهای موجود و متحقّق در عالَم تفکّر به این تقسیمبندی میپردازیم و بحث ذهنی و مبنایی در مورد تعاریف فوق را به مجال خویش میسپاریم.»

علاقه مندان می توانند این جزوه را از لینک زیر دریافت کنند

  دانلود جزوه جریان شناسی نظری هنر اسلامی

jeld3

صبح هنر

اخبار مرتبط