در تهران زلزله 5/6 ریشتری بیاید باید منتظر فاجعه بزرگ جهانی باشیم - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
30th، ژانویه 2017
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 30 th ژانویه 2017 ساعت 12:24 ب.ظ | کد خبر: 50097  

عباس پاپی زاده:

 در تهران زلزله ۵/۶ ریشتری بیاید باید منتظر فاجعه بزرگ جهانی باشیم

دزمهراب:در تهران زلزله 5/6 ریشتری بیاید باید منتظر فاجعه بزرگ جهانی باشیم

به گفته پاپی زاده موازی کاری در دستگاه‌ها و نهادها را نمی‌توان انکار کرد، چراکه در قانون آمده است برای شرایط بحرانی می‌بایست ستاد مدیریت بحران در کشور تشکیل شود اما در بحث مدیریت بحران کشور معلوم نیست که چه کسی ریاست این مدیریت را بر عهده دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خانه ملت گفت: کشور ما هشت سال جنگی را مدیریت کرد که وقایع اتفاق افتاده در آن بیشتر از حادثه پلاسکو بوده است و اگر مسئولان از رخدادهای طبیعی که برای کشور حادث میشده درس میگرفتند امروز در مسئله پلاسکو با مشکل مواجه نبودند و در جهت شانه خالی کردن از مسئولیت به دنبال مقصر نمیگشتند.

عباس پاپی زاده، در گفتگو با هفتهنامه شما در مورد ارتباط با هماهنگی دستگاه ها و سازمان ها با یکدیگر در کشور، گفت: یکی از معضلاتی که کشور ما با آن مواجه است عدم هماهنگی دستگاههای مختلف با یکدیگر است علت عدم هماهنگی دستگاهها و نهادها و سازمانها موازی کاری است که در بسیاری از موارد شاهد هستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به نقض دستورالعملها از سوی دستگاهها و نهادها اشاره کرد و بیان داشت: در کشور بارها شاهد بودیم که سازمانی دستورالعملی را برای انجام کاری صادر کرده است اما سازمان دیگر کهموازی سازمان مربوطه بوده با صدور دستورالعمل جدید دستورالعمل صادرشده را نقض کرده است.

نماینده مردم دزفول در خانه ملت ادامه داد: هنوز درکشور ما مشخص نشده است که مسئولیت آتشنشانان با وزارت کشور است یا شهرداریها و همچنان این سؤال وجود دارد که کدام سازمان میبایست تجهیزات موردنیاز آتشنشانی را فراهم کند؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت مجلس در ادامه به بحث موازی کاری در سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه اصناف و … در کشور اشاره کرد و اذعان داشت: در بحث آتشسوزی ساختمان پلاسکو به دلیل موازی کاری دستگاهها و نهادهای نظارتی هنوز مشخص نیست که کدام نهاد و سازمان به هشدارها و تذکرات مسئولین توجه نکرده و بهسادگی از کنار هشدارهای ارائهشده عبور کردهاند.

به گفته پاپی زاده موازی کاری در دستگاهها و نهادها را نمیتوان انکار کرد، چراکه در قانون آمده است برای شرایط بحرانی میبایست ستاد مدیریت بحران در کشور تشکیل شود اما در بحث مدیریت بحران کشور معلوم نیست که چه کسی ریاست این مدیریت را بر عهده دارد آیا مدیریت با وزارت کشور است و یا شهرداری؟

نماینده مردم دزفول در ادامه بیان کرد: تنها اتفاقی که ما امروزه از سوی مدیران در زمان وقوع بحران در کشور شاهد هستیم این است که مدیران ستاد به دنبال شناختن مقصر و بحران را به گردن وی انداختن هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر در تهران زلزله ۵/۶ ریشتری بیاید باید منتظر فاجعه بزرگ جهانی باشیم چراکه مسئولین ما از تلنگرهای پیشآمده درس نگرفتهاند و تنها این را آموختهاند که تقصیرات را به گردن هم بیندازند.

وی یادآور شد: ضرورت دارد تا مسئولان و مدیران ذیربط زمانی را که صرف آواربرداری از پلاسکو کردهاند صد برابر بیشتر موضوع را بررسی و آسیبشناسی کنند تا به نقاط ضعف و قدرت خود در برابر فجایع عظیم پی ببرند.

نماینده مردم دزفول در خانه ملت گفت: کشور ما هشت سال جنگی را مدیریت کرد که وقایع اتفاق افتاده در آن بیشتر از حادثه پلاسکو بوده است و اگر مسئولان از رخدادهای طبیعی که برای کشور حادث میشده درس میگرفتند امروز در مسئله پلاسکو با مشکل مواجه نبودند و در جهت شانه خالی کردن مسئولیت به دنبال مقصر نمیگشتند.

ارسال نظر

     


-->