پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

رنگ عشق به خدا

15ad3d_b74b

وقتی مشکی مد باشه خوبه

وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خوبه

وقتی رنگ عشقه خوبه!

وقتی رنگ کت و شلوار باشه با کلاسه!

وقتی لباس های شب تو مهمونی ها مشکی باشه، باکلاسه!

اما…

وقتی رنگ چادر من مشکی شد

بد شد!

افسردگی می آورد!

دنبال حدیث و روایت  می گردند

که رنگ مشکی مکروهه!

مشکی تا جایی که برای لباس های شما بود خوب بود و باکلاس، به ما که رسید بد شد؟!

منو متهم می کنید به افسردگی ؟به دل مردگی؟

و من توی زندگی دنبال لحظه ای هستم که افسردگی گرفتم به حکم شما!

چرا حجاب را مساوی با افسردگی می دانید!؟

.

.

دوست دارم چادر مد شود

مشکی رنگ عشق باشد

عشق به خدا بدون افسردگی!

 

ریحانه رحیمی

اخبار مرتبط