پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

روح اله بهشتی معاون فرهنگی و اجتماعی شهردای دزفول شد!

ˈمحمدرضا کرمی نژادˈ  با بیان اینکه در گذشته ˈ شهر ˈ عبارت از بناهای مسکونی و تجاری بوده و مجموعه ای خشک و بی جان را شامل می شد گفت:در نگاه هنری و اندیشه پویای امروزی ˈشهر ˈ به مثابه موجود زنده ای است که ˈفرهنگ ˈ، روح حیات بخش آن به شمار می آید. 81094320-5580068

وی گفت:ارتباط بین شهر و شهروند ، ارتقای فرهنگ شهرنشینی و وجود حوزه های فرهنگی و اجتماعی جدید در دنیای امروزی شهرداری ها را به سمت پشتوانه های علمی ،کاربردی متناسب با جامعه شهری برده تا چهارچوب سنتی را دگرگون کند.

شهردار دزفول گفت:با ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی در این شهرداری تلاش می شود در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی ، نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود.

وی گفت:طبق ماده55 قانون شهرداری، که برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری را در زمره وظایف ذاتی شهرداری بر شمرده ، با نظر داشتن پیشینه و آثار فرهنگی و اجتماعی دزفول و با یاری گرفتن از تلاش مجامع فرهنگی، ایجاد حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در ساختار تشکیلات شهرداری ، ضرورتی انکار نشدنی است.

وی همچنین از انتصاب ˈ روح اله بهشتی فرˈ به عنوان سرپرست این معاونت در شهرداری دزفول خبر داد. images (2)

ایرنا

اخبار مرتبط