پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

زندگی به سبک شهدا

زمان ما هم مثل همیشه،رسم و رسوم ازدواج زیاد بود.ریخت و پاش هم که بیداد می کرد.
ولی ما از همان اول ساده شروع کردیم،خریدمان یک بلوز و دامن برای من بود و یک کت و شلوار برای مرتضی.
چیز دیگری را لازم نمی دانستیم.به حرف و حدیث ها و رسم و رسوم هم کاری نداشتیم،خودمان برای زندگیمان تصمیم می گرفتیم.
همین ها بود که زندگیمان را زیباتر می کرد.
همسر شهید سید مرتضی آوینی

69892469886183411497

اخبار مرتبط