پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

عکس: تشابه تصاویر بمباران دزفول و غزه

به گزارش دز مهراب علی موجودی در وبلاگ شخصی خود نوشت: تشابه تصاویر غزه با تصاویر روزهای موشک باران دزفول، مرا برد سمت آرشیو عکس های موشکباران شهرم. چقدر صحنه ها مشابه اند. تصاویر سمت چپ دزفول و سمت راست غزه. انگار تاریخ دارد تکرار می شود.

 

غزه

سرت را بالابگیرو مقاومت کن.

تکیه کن بر همت جوانان غیورت.

مشت هایت را گره کن و مگذار شرافت و کرامتت به موشکی و خمپاره ای فرو ریزد.

اگر چه کودکان و زنانت را قطعه قطعه کنند و خانه هایت را با خاک یکسان.

دوباره برخواهی خواست.

دوباره بهتر از روز اول زندگی جریان خواهد یافت در تو.

من دردت را می دانم. خوب هم می دانم.

با ذره ذره خاکم درک کرده ام.

هشت سال دنیا هرچه از موشک و توپ و راکت داشت روی سرم ریخت و هیچ کس صدای مرا نشنید.

خاکم هشت سال عطر خون گرفت.

اما ایستادم و امروز سربلند تر از همیشه در نقشه کشورم می درخشم.

نامم را گذاشته اند پایتخت مقاومت ایران.

من دزفولم.

تاریخ دارد تکرار می شود.

ببین. این تصاویر دیروز من و امروز توست.

ببین چقدر شبیه هم اند.

دارد همان روزهای من برایت تکرار می شود.

 ببین:

 dez1

تشییع کودکان شهید غزه                     تشییع کودکان شهید دزفول

dez2

غزه پس از موشکباران                                دزفول پس از موشکباران

dez3

                  نگاه کودک غزه ای به خانه ویران شده شان         نگاه کودک دزفولی به خانه ویران شده شان

dez6

نجات گرفتاران در زیر آوار (غزه)                   نجات گرفتاران در زیر آوار (دزفول)

dez4

پیکر مطهر چند کودک شهید غزه               پیکر مطهر چند کودک شهید دزفول

dez5

خواب ابدی یک کودک غزه ای                     خواب ابدی یک کودک دزفولی

پس به برکت جوانانت مقاومت کن . مقاومت کن و مقاومت کن.

سرافرازی امروز من، ثمره مقاومت دیروزم است.

غزه!

صبر کن که خداوند وعده داده است : «ان نصر الله قریب» و همیشه این آیه را زمزمه کن که «ان مع العسر یسرا»

جوانان من ، همیشه و هر لحظه هوایت را دارند و منتظر فرمان ایستاده اند تا سلاح در دست بگیرند و بایستند روبروی گرگانی که فقط خون کودکانت سیرابشان می کند.

غزه.

اندکی دیگر بایست و زخم ها را تحمل کن.

روزگار خوشی در پیش خواهی داشت.

 

اخبار مرتبط