پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

محرمانه

1348621141095683157156249117235918716360

عراقچی : طرح محرمانه است و محرمانه باقی می ماند تا مذاکرات به نتیجه برسد.

   باید به دولت جدید گفت : به کجا چنین شتابان !

    محرمانه ست طرح پیشنهادی ایران، برای ایرانیان ؟!

 چشم مون روشن آمریکایی ها و اروپایی ها شدن محرم اسرار و هم وطنان خودتون شدن نا

محرم !!!

    نویسنده : امینه

اخبار مرتبط