پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مرا نکش!

mara-nakosh-386x241

من کودکم، جناب هیولا مرا نکش
با آتش از زمین و زدریا مرا نکش

نگذشته اندکی که به دنیا خزیده ام
نامرد عصر! دشمن مولی! مرا نکش

درد فراق من به پدر روز محشر است
ای ذات خر! زکینۀ بابا مرا نکش

مردان سرزمین عرب خوب خفته اند
میدان شغالی است به صحرا مرا نکش

من پور فلسطینم و مظلوم عالمم
خنجر مزن به سینۀ موسی مرا نکش

روزی رسد که شعله زند موج انتقام
از مسلمین وادی سینا مرا نکش

شاعر: خلیل صالح زاده

اخبار مرتبط