پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مسابقات ورزشی بومی محلی بسیج شهرستان دزفول آغاز شد

معاون اداره ورزشی وجوانان دزفول گفت: این مسابقات که یک ماه به طول می انجامد در هفت رشته ورزشی های بومی محلی برگزار می شود.
فریدون شادفر افزود: مرحله نخست این مسابقات در سه رشته طناب کشی ، دال پلان و تیراندازی امروز در روستای سنجر این شهرستان برگزار شد.
مسوول برگزاری این مسابقات نیز گفت: یکصد نفر از نیروهای بسیجی از پایگاه های روستایی حوزه مقاومت بسیج شهرستان دزفول در این مسابقات شرکت داشتند.
خزایی افزود: این مسابقات در هفت مرحله با شرکت نیروهای بسیجی مناطق روستایی شهرستان دزفول برگزار می شود.
مسابقات ورزشی بومی محلی بسیج دزفول از سوی ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان و هیات ورزشی بومی محلی و نیز اداره ورزشی و جوانان دزفول برگزار می شود.

80873785-5059257

ایرنا

اخبار مرتبط