پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مولفه‌های مقبولیت در زندگی گروهی و جمعی

shutterstock_836866901برای این که مقبولیت اتفاق بیفتد چند چیز لازم است.

1. محبوب شدن: عنصر اصلی مقبولیت، محبوبیت است. خداوند می فرماید: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ما محبتشان را در دلها قرار می دهیم.

عمل صالح کاری است که: 1. به خاطر خدا باشد.2. طبق دستور و سنت باشد.3. به جا باشد.

مصداقهای عمل صالح چیست؟ سلام کردن، لبخند زدن، حوصله داشتن، تحمل کردن، هدیه دادن، سفره انداختن و… .

2. یاری کردن برادر مومن: دومین مؤلفه، بار برداشتن و یاری کردن برادر مؤمن و هم نوع است. امیرالمؤمنین ا ز یارانش گله می کند و می فرماید: دیگر از روی دوش یکدیگر باری برنمی دارید.

امام صادق  فرمودند:که از نشانه های ایمان خالص نیکی به برادران دینی و تلاش و جدیت برای رفع مشکلات آنان در تمام زمینه‌ها و در هر شرایطی است.

3. اکرام کردن: سومین مؤلفه، اکِرام است.اکرام یعنی احترام و پا سداشتن شخصیت دیگران. احترام گذاشتن، مشورت، گذشت و مسؤولیت سپردن مصدا قهای بارز اکرام هستند.

مشورت: از میان مؤلفه های اکرام مشورت به معنی تکریم شخصیت است. مشورت با مردم علاوه بر آن که استفاده از عقل و اندیشه ی دیگران در کارهاست، نوعی تکریم شخصیت طرف مشورت هم هست.

حضرت علی فرمودند:کسی که استبداد به رأی داشته باشد هلاک می شود و کسی که با مردان مشورت کند در عقل آ نها شریک شده است.

مسؤولیت سپردن: مسؤولیت سپردن و اعتماد کردن مؤلفه های دیگر اکرام هستند. تشکلهایی که سقوط می کند، دلیلش این است که کادرسازی نشده است. اگر تشکیلات، بتواند دیگران را در کارها دخیل کند، سقوط نمیکند. از طرفی شرکت دادن دیگر افراد در فعالیتهای فرهنگی، جذابیت و نشاط و پویایی کار را به همراه دارد و نیز موجب تکریم شخصیت آنان می شود.

4. تواضع داشتن:

چهارمین مؤلف هی مقبولیت، تواضع است. مسؤول تشکیلات باید تواضع داشته باشد.

در روایتی از امام صادق  چنین نقل شده است که در تشکیلاتی که پیامبر ایجاد کرده بودند، هی چکس به خودش اجازه نمی‌داد که برای خود نوعی فضیلت طبقاتی قائل بشود. هی چکس حق نداشت انسا نها را بر اساس پول ارز شگذاری کند.

 رسول اکرم فرمودند: تواضع و فروتنی وسیله ی سربلندی و سرافرازی است، تواضع کنید تا خدای متعال مقام شما را بلند گرداند.

تواضع های ناپسند:

تواضعی که بوی ذلت دهد: پیامبر فرمودند: خوشا به حال کسی که تواضعش از سر ذلت نباشد.

تواضع در برابر متکبران : حضرت فرمودند:  هرگاه متواضعان امت مرا دیدید در مقابل شان تواضع کنید و زمانی که با متکبران برخورد کردید، بر آ نها تکبر کنید که این رفتار موجب ذلت و خواری متکبران میشود.

تواضع در برابر ثروتمندان: پیامبر فرمودند: آنکس که سراغ ثروتمندی بیاید و برای به دست آوردن ثروتش در برابر او تواضع کند دو ثلث دینش بر باد رفته است.

تواضع در مقابل کافران: مؤمنان در برابر کافران بر آنان سخت اند  در برابر کافران عزیز و نیرومندند.

5. عظمت پیداکردن: پنجمین مؤلفه ی مقبولیت، عظمت پیدا کردن است. مسؤول تشکیلات باید در چشمها بزرگ باشد. نباید او را کوچک ببینند؛ وگرنه مقبولیت ندارد. در دعای عرفه می خوانیم:  خدایا مرا در چشمها بزرگ کن و در درون خودم مرا کوچک کن.

چه کنیم که در چشمها بزرگ شویم؟

1.علم داشته باشیم.2.مهارت و توانایی داشته باشیم. 3. چشم به مال کسی ندوزیم.

برگرفته از کتاب اخلاق تشکیلاتی حجت الاسلام نظافت

مؤلفه‌های-مقبولیت-در-زندگی-تشکیلاتی

منبع: متن زندگی

اخبار مرتبط