پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

همیشه به یاد داشته باش…

sibWisXD_363

همیشه به یاد داشته باش:
وقتی از وضعیت زندگیت شکایت میکنی،
مردمانی هستن که برای داشتن زندگی مثل زندگی تو و بودن به جای تو هرکاری حاضرن بکنن….
همچنین وقتی از وضع غذات شکایت میکنی، انسان هایی هستن که از نداشتن تکه نانی میمیرند….
از زندگیت لذت ببر ، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنی ، لذت ببر..

اخبار مرتبط