پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

هوچی گری بر علیه نهادهای مذهبی وانقلابی دزفول با چه هدفی است؟

“پلاک “پایگاه مجازی انصار حزب الله شهرستان دزفول در پست جدید خود نوشت :801

هوچی گری بر علیه نهادهای مذهبی وانقلابی با چه هدفی است؟

مدتی است در شهر نشریه ای توزیع می گردد که انگارهدفش را تخریب دفتر امام جمعه دزفول قرار داده است و این نگاه تخریبی در حالی است که نهادهای نظارتی بی تفاوت از این جوسازیها و تخریبها بر علیه مسئولان، فقط نظاره گرند. این نشریه بدون استثناء در هر شماره خود یک خبر در جهت تشویش اذهان عمومی بر علیه امام جمعه منتشر می نماید ؛ حتی یک بار باعث شد تا اخبار این نشریه از طریق تریبون نمازجمعه تکذیب گردد . در شماره اخیر خود نیز آورده است:  یک منبع آگاه در شورای شهر گفت: متأسفانه در شورای گذشته بودجه‌ای برای دفتر امام جمعه دزفول به طور ماهیانه به مبلغ دو میلیون تومان از اعتبارات شهرداری در این ردیف هزینه شده و این در حالی است که گاهی اوقات شهرداری برای پرداخت حق‌الزحمه ناچیز کارگران مشکل دارد!

وی از اعضاء متدین شورا پرسید: این بخشش‌های نابجا چه توجیه شرعی دارد؟

_______________________________

توضیحات مجددز : اگرچه چندی است این نشریه  منتشر شده و اقدام به شایعه پراکنی های متعدد وتشویش اذهان عمومی درخصوص فعالیت های نهادامامت جمعه دزفول و دیگر نهادهای فعال و پویای شهرستان می نماید لکن این روابط عمومی تا کنون و در آینده نیز درک و فهم  صحت مطالب منتشره را به مردم شریف و فرهیخته دزفول سپرده است . علی ای هذا با دیدن مطلب اخیر این نشریه به نقل یکی از اعضای شورای شهر به یاد این ضرب المثل “خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند؟” افتادم .

 مسئول دفتر نهادامامت جمعه دزفول در خصوص به خبرنگار ما گفت : اولاً این مبلغ مصوب شورای شهر یک میلیون تومان بوده و نه ۲ میلیون تومان ، ثانیاً در زمان ائمه گذشته نیز پرداخت شده است . ثالثاً موضوع آن برای نگهداری و حفظ فضای سبز مصلی امام علی که قریب به ۴ هکتار وسعت دارد بوده و رابعاً که این مبلغ نزدیک به یک سال است که پرداخت نشده است .

اخبار مرتبط