پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

واکنش معاون فرهنگی دانشگاه جندی شاپور به برکناری‌اش

 حجه الاسلام مهدی زارع در خصوص ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه جندی شاپور و برکناری وی از سمت معاونت فرهنگی گفت: بر اساس گفته‌های ریاست دانشگاه این دو معاونت هنوز ادغام نشده‌اند و در حال حاضر نیز برای معاونت فرهنگی سرپرست تعیین شده است.

معاون سابق فرهنگی دانشگاه جندی شاپور دزفول در ادامه گفت : سرپرست فعلی معاونت فرهنگی دانشگاه همان معاون دانشجویی دانشگاه هستند و تاکنون این ادغام صورت نگرفته است.

وی در ادامه درخصوص اینکه گفته می‌شد قرار است وی در سمت مدیر کل فرهنگی دانشگاه باقی بمانند اظهار داشت: از ابتدا نیز چنین چیزی مقرر نشده بود و بنده در حال حاضر عضو هیئت علمی و مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه هستم.
گفتنی است: پیش از این ریاست دانشگاه جندی شاپور از ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در این دانشگاه خبر داده بود که واکنش هایی را نیز به همراه داشت.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

دانشجو

اخبار مرتبط