پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کتابخانه پورمهدی دزفول ۲ سال بدون مجور فعالیت می‌کرد/ تخریب اموال این کتابخانه صحت ندارد

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان گفت: فعالیت کتابخانه دکتر محمدصادق پورمهدی به صورت مشارکتی بود اما در ۲ سال اخیر بدون مجوز فعالیت می‌کرد.مجوز صادر شده برای فعالیت این کتابخانه برای سال های ۹۴ تا ۹۶ بوده است

?منصور کوهی رستمی ادامه داد: متولیان این کتابخانه با وجود پیگیری ها و نامه نگاری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اقدام به گرفتن مجوز نکردند و آخرین نامه ارسال شده از سوی این اداره کل دوم شهریورماه سال جاری بود.

?کوهی رستمی با بیان اینکه اداره کل کتابخانه ها آمادگی صدور مجوز برای این کتابخانه را دارد گفت: به متولیان کتابخانه پورمهدی اعلام شده است که پس از اقدام به گرفتن مجوز و حتی پیش از صدور مجوز این کتابخانه بازگشایی می شود.
?رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی افزود: برخی افراد در فضای مجازی از تخریب این کتابخانه و آسیب به کتاب های آن سخن گفته اند که صحت ندارد/ایرنا

اخبار مرتبط