پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کتاب های معرفی شده خانم دکتر اسماعیلی

کتاب های تربیتی را که خانم دکتر اسماعیلی (از اساتید دوره صراط 6 ) به خواهران قول دادند که معرفی  و ایمیل کنند به شرح زیر است:

scan0008-78547_130x180 

1-  “کودک از نظر وراثت وتربیت” از محمد تقی فلسفی جلد یک و دو 

2- ” نقش مادر در تربیت” از علی قائمی  ؛ ناشر : امیری

3- “من دیکر ما” از محسن عباسی ولدی

4- “مسولیت و سازندگی” از علی صفایی

5- ” اصول تربیتی” از حمید محمد قاسمی

6- “تربیت فرزند از نظر اسلام” از حسین مظاهری   

7- “با دخترم” از علی احمد پناهی و داود حسینی

8- “تنبیه آری یاخیر” ازمجید همتی

9- “اعتماد به نفس کودک من” از مجید همتی

10- “تربیت دینی فرزندان” از نعمت ا…یوسفیان

11- “نقش معلم درتربیت دینی” از محمدداوودی

12- “تربیت اسلامی ویژه تربیت دینی” از محمدعلی حاجی ده آبادی

13- “تربیت اسلامی ویژه آسیب شناسی تربیت

14- “اصول اخلاق اسلامی” از حمیدفرزام

15- “بیست اصل درتربیت” از علی محمدرفیعی محمدی

16- ” بررسی جنبه های گوناگون رشدوتربیت کودک” ازمهدی نیک خو

17- ” کلیدهای تربیتی کودکان رشد،تغذیه،اختلالات” از بهزادشیخی پور

18- “کودک من بزرگ می شود قبل ازتولد تا بلوغ” از محمدرضاجعفری نیا

10557_250_350

اخبار مرتبط