پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کرونا مانع برپایی کمپ نوروزی در دزفول شد

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر دزفول با بیان اینکه از مصاحبه وی در خصوص خدمات نوروزی برداشت اشتباه شده است ، اظهار داشت : زیباسازی و گلکاری به دلیل سال جدید در سطح شهر انجام میشود اما کمپ های نوروزی بر پا نخواهد شد.

فرهاد جاموسی افزود : در سالهای گذشته دو‌ کمپ نوروزی یکی در محل همیشگی واقع در جنب پارک بعثت و دیگری در بوستان علی کله برای استقبال و اسکان مسافران نوروزی توسط شهرداری برقرار شده ، اما امسال به دلیل خطر شیوع کرونا این کمپ های دایر نخواهند شد.

وی افزود : تمام تمهیدات جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اندیشیده شده است و در صورت برپایی چادر در بوستانهای دزفول مطابق دستور العمل ها رفتار می‌شود.

اخبار مرتبط