پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کشت گندم آبی در ۳۰ هزار هکتار از مزارع دزفول آغاز شد

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلیه نهاده های کشت گندم از جمله کود و بذر در حال توزیع بین کشاورزان است و تاکنون ۶۰ درصد نهاده ها بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: چنانچه کشاورزی نسبت به عقد قرارداد کشت اقدام نکرده تقاضا می شود با مراجعه به مراکز مربوطه نسبت به عقد قرارداد و تحویل نهاده ها اقدام کند.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول ادامه داد: پارسال با توجه به شرایط خشکسالی، گندم دیم دزفول خسارت زیادی متحمل شد و بسیاری از مزارع قابل برداشت نبود.

کرمی گفت: کشت گندم دیم در سطح ۱۷ هزار هکتار از مزارع این شهرستان نیز به زودی آغاز می شود.

اخبار مرتبط