پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

۴۶ تن تخم مرغ غیر بهداشتی در دزفول کشف و ضبط شد

محسن ورجاوند اظهار کرد: پیرو بازرسی های بهداشتی در سطح شهرستان، دو دستگاه تریلر حامل ۴۶ تن تخم مرغ خوراکی که فاقد هرگونه نشانه و تاریخ تولید بودند کشف شدند.
?وی افزود: این محموله ها جهت توزیع در سطح شهرستان بودند

?رئیس اداره دامپزشکی دزفول گفت: این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است

اخبار مرتبط