پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کتاب نامیرا

دزمهراب : چرا امام حسین (ع) ناگهان در صحنه کربلا تنها شدند؟ چرا همان ها که با نامه های التماس آمیز خود از ایشان دعوت کرده بودند، به جای دست