پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جشنواره سیر در دزفول آغاز شد

مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور از آغاز جشنواره سیر در آرامگاه یعقوب لیث صفاری در دزفول خبر داد و گفت: جشنواره با برنامه های متنوعی مثل نمایشگاه صنایع دستی