۵ام، دی ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: ۵ ام دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۲ ق.ظ | کد خبر: 49361  

کاری از اداره هنرهای تجسمی بسیج مستضعفین

 طرح گرافیکی: بانیان تحریم، مروجان تسلیم

طرح های گرافیکی که در ادامه آنها را از نظر می گذرانید، روایت بخشی از خیانت‌های سران فتنه به ملت شریف ایران است که با عنوان «بانیان تحریم، مروجان تسلیم» کاری از اداره هنرهای تجسمی بسیج مستضعفین منتشر می‌شود.
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-1
 
 
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-2
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-3
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-4
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-5
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-6
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-7
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-8
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-9
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-10
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-11
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-12
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-13
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-14
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-15
 
%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-16
منبع: رجانیوز
ارسال نظر

     


-->