پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

خودکشی شرور سابقه دار در دزفول

سرهنگ علی الهامی اظهار کرد: فرد شرور در یک مجتمع مسکونی در دام پلیس گرفتار شده بود و پیش از بازداشت، در اتاقی با سلاح اقدام به خود زنی کرد.

وی افزود: این فرد سابقه دار با کلت اقدام به خود زنی کرده و جان باخت.

به گزارش مهر، فرد مذکور حوالی ظهر روز دوشنبه در یک مجتمع مسکونی در خیابان فردوسی دزفول گرفتار شده بود که با سلاحی که در دست داشت اقدام به خودکشی کرد. این فرد شرور در تعقیب پلیس بوده که پس از تیراندازی به سمت پلیس اقدام به خودزنی کرده و جان باخت.

مهر

اخبار مرتبط