پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مردم آبادان شرجی ۹۴ درصدی را تجربه کردند

رئیس اداره هواشناسی آبادان گفت: بررسی نقشه های پیش یابی، تقویت زبانه کم فشار و جنوبی شدن جریانات جوی و انتقال رطوبت از روی خلیج فارس به استان خوزستان را تا چند روز آینده نشان می دهد.

علی تابع الحجه افزود: هوای آبادان صاف همراه با مه رقیق و غبار محلی است که درطی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دمای هوا ۴۴ و کمترین آن ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی اظهار کرد: به دنبال وقوع پدیده شرجی در منطقه، میدان دید در فرودگاه آبادان به دو کیلومتر کاهش یافت.

مهر

اخبار مرتبط