پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کتاب «فضائل اخلاقی در فرهنگ جامعه اسلامی» اثر نوسنده دزفولی منتشر شد

به گزارش دزمهراب سومین کتاب نوسنده دزفولی عبدالمجید بهاری پور تحت عنوان فضائل و رذائل اخلاقی درفرهنگ جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن، از سوی انتشارات اهوراقلم منتشر شد.

اخبار مرتبط