پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پدافند زیستی و ضرورت بازنگری در کنترل مبادی ورودی دزفول

 

بسمه تعالی

یادداشت روز

ویروس کرونا و ضرورت تشکیل قرارگاه پدافند زیستی شهرستان دزفول
کنترل مبادی ورود ی شهرستان دزفول

مساله مصون سازی مردم در برابر تهدیدات ،می تواند ابعاد مختلفی را به شرح ذیل در بربگیرد:
صیانت و حفاظت از مردم در برابر تهدیدات
حفظ انسجام و پیوستگی بین مردم و حکومت
تولید ظرفیت و قابلیت اداره مردم در برابر انواع تهدیدات
تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط خاص و اضطراری
تامین زیر ساخت هایی برای تضمین امنیت و پایداری مردم در شرایط اضطرار

امروزه که تمام جهان و کشور ایران اسلامی درگیر شیوع ویروس کرونا میباشد، حفظ سرمایه های انسانی و سرمایه های ملی زیستی در برابر تهدیدات خاص از جمله ویروس جدید کرونا ،نیازمند اقدامات اضطراری فوق العاده میباشد که در این راستا تشکیل قرارگاه پدافند زیستی حایز اهمیت بسیار میباشد.
پدافند زیستی مجموعه از اقدامات از قبیل رصد و پایش ،آشکارسازی ،هشداردهی ،تشخیص ،تصمیم و عملیات ،کنترل ،مدیریت بحران ،حفاظت و پیشگیری ،امداد و نجات ،درمان ،بازیابی وبازتوانی منابع ،محدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می گردد.
لذا در این راستا هماهنگی و انسجام تمامی دستگاههای مسوول برای جلوگیری از شیوع و گستردگی ویروس جدید کرونا و مدیریت بحران این تهدبد خاص،نیازمند کنترل مبادی ورود شهرستان دزفول و محدود سازی آن جهت کنترل و پایش ویروس کرونای جدید میباشد اقداماتی از قبیل ممانعت از ورود مسافران و گردشگران ،کنترل کامیونهای حامل مواد غذایی سبزی و سیفی یا هر کالایی که میتواند محملی برای انتقال ویروس باشد .ان شاء الله با تشکیل قرارگاه دائمی پدافند زیستی و همکاری مردم خوبمان ،شاهد توفیقات بیشتر در این زمینه باشیم .
علیرضا نوری منش
کارشناس پدافند غیرعامل

 

اخبار مرتبط