پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کمک ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی خیر دزفولی به بیماران کرونایی

رئیس بیمارستان بزرگ دزفول گفت: یکی از خیرین سلامت دزفول ۲میلیاردو ۷۵۰ میلیون ریال برای مقابله با بیماری کرونا به بیمارستان بزرگ این شهرستان اهدا کرد.

علی بختیاری در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی در اینباره گفت: غلامحسین زاده دباغ از نیکوکاران دزفول این اعتبار را برای خرید ویلچر، کیت ، نبولایزر و تامین مواد غذایی هزینه کرد.

وی افزود: این خیر سلامت ۱۵ دستگاه ویلچر به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال، یکهزار و ۵۰۰ کیت به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال و چهار دستگاه نبولایزر به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای مبارزه با بیماری کرونا در دزفول پرداخت کرد.
بختیاری افزود: این نیکوکار همچنین پنج تن برنج به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال برای مبارزه با کرونا اهدا کرد .

زاده دباغ نیکوکار دزفولی پیش از این یکهزار و ۱۳۶ دست لباس محافظتی( گان ) به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به بیمارستان بزرگ دزفول اهدا کرد.

اخبار مرتبط