پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

امسال ۴۰ هزار نفر در دستگاههای اجرایی استخدام می شوند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ خدمت دولت به مردم احصا شده که از این تعداد بیش از ۲۰۰۰ خدمت در حوزه اقتصاد و کسب و کار است.

توجه به نیاز اعلامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شوند.

اخبار مرتبط