پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

۱۴ واحد صنفی متخلف در دزفول به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ شدند

مهندس پورآیین رئیس مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: در ایام شیوع بیماری کووید 19 نظارت بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت دزفول بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر اماکن عمومی با شدت بیشتری در حال پیگیری می باشد، به گونه ای که در طول هفته گذشته (31 خرداد الی6 تیر ماه) تعداد 368 بازدید مشترک از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی صورت گرفت که طی آن تعداد 38 اخطاریه جهت واحدهایی که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه کمتری داشتند، صادر گردید و 14 واحد صنفی متخلف از جمله یک باب فروشگاه مواد غذایی، دو مورد رستوران بیرون بر، سه مرکز ترک اعتیاد و .. به دلیل مشاهده نواقص بهداشتی و نقض پروتکل های ابلاغی جهت کنترل شیوع بیماری کووید 19، پس از هماهنگی و اخذ دستور از مقام محترم قضایی پلمپ شدند.

اخبار مرتبط