پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

بیمارستان تامین اجتماعی دزفول هفته دولت افتتاح می‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: بیمارستان تامین اجتماعی دزفول با ۹۶درصد پیشرفت فیزیکی در هفته دولت امسال افتتاح می‌شود تا خدمت رسانی به مردم شمال خوزستان فراگیرتر شود.

دکتر صادق جلیلی اظهار داشت: بخشی از تجهیزات این بیمارستان تهیه و در حال ارسال و نصب است.

اخبار مرتبط