پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

در انتصابات مدیریتی به فکر فرداها هم باشیم

انتصابات مدیریتی در شهرستان دزفول با شرایط و ویژگی های خاصِ موجود، نیازمند تدابیر ویژه و بلند مدت است

هوشمندی در انتصابات، تنها به معنای استفاده از افراد کاربلد نیست که این حداقل و پیش پا افتاده ترین مرحله آن است بلکه دیدِ بلند مدت و توجه به تبعاتِ مختلفِ یک انتصاب، هم می بایست درنظر گرفته شود. چیزی که سالیان سال مغفول مانده و همچنان نیز به نظر می رسد مغفول واقع شده است.

انتصاباتی که در آن ملاحظات اجتماعی، سیاسی و جمعیت شناختی شهرستان بزرگ دزفول در نظر گرفته نشود و یا به خاطرِ این و آن، و یا حتی برای راضی نگهداشتن بخشی از مردم باشند، نه تنها درست نیستند، بلکه باعث تفرقه، جدایی و صف بندی بین آحاد مردمِ شهرستان در بلند مدت خواهند شد.

 تاثیر مستقیم نمایندگان مجلس بر انتصابات مسئولان شهری و ضعف دولت ها باعث شده است که زمان تغییر مدیریت ها، نه تنها در دزفول بلکه در بسیاری از شهرستان ها، به جای اینکه پس از تعویض دولت ها باشد، پس از تعویض نمایندگان مجلس رقم بخورد.

حال که با روی کارآمدن نماینده جدید، موج تغییرمدیریت ها شروع شده و ادامه دارد، امیدواریم این نکته مهم و توجه به تمامی ظرفیت های شهرستان دزفول در انتصابات خود را نشان داده و به فکر فرداها و فرداها که ممکن است ما نباشیم هم باشیم! نکند پایه گذار و یا ادامه دهنده سنت های غلطی باشیم که امروزه برای هیچ کس قابل قبول نیستند! و درصورتی که احیانا نماینده مجلس عوض شد باعث ایجاد تقابل شود! بدیهی است، همانطور که اشاره شد این به معنای عدم توجه به شایسته سالاری نیست چراکه انتصاب افراد کاربلد و شایسته جزو اولیاتی است که باید رعایت گردد.

اخبار مرتبط