پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سرپرست بیمارستان بزرگ دزفول منصوب شد

با ابلاغ دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول سرپرست بیمارستان آموزشی درمانی بزرگ دزفول منصوب شد.
صبح امروز با ابلاغ دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول دکتر احمد رضا سلمان پور بعنوان سرپرست بیمارستان آموزشی درمانی بزرگ دزفول منصوب شد.

دکتر احمد رضا سلمان پور متخصص بیماریهای داخلی است.  از پزشکان با سابقه است که16 سال فعالیت کاری در حوزه بهداشت و درمان داشته و همچنین مدتی نیز مدیر داخلی بیمارستان بزرگ دزفول بوده است

اخبار مرتبط