پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مجتمع فولاد دزفول هم در لیست تحریم های ترامپ قمارباز قرار گرفت!

دولت ترامپ در آخرین روزهای خود باز هم به سراغ تحریم صنعت فولاد ایران رفت و 16 شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت فولاد ایران را تحریم کرد.

که نام مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول) در این بین قرار دارد. ترامپ تا چند روز دیگر خواهد رفت

اخبار مرتبط