پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی دزفول منصوب شد

بدنبال برکناری مردانی از سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی دزفول، با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، بهزاد روحانی به سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی دزفول منصوب شد.

روحانی پیش از این در سمت های مسؤل اداره پیمان ورسیدگی اداره کل راه وشهرسازی خوزستان از سال ۹۱ تا سال ۹۴ و رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک سال ۹۴ تا ۹۶، رئیس اداره پیمان و رسیدگی راهداری وحمل ونقل خوزستان از سال ۹۶ تا کنون مشغول بکار بوده است.

اخبار مرتبط