پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آمار مبتلایان به کرونا در دزفول به ۴۶ نفر افزایش یافت /۱۸ نفر از بیمارستان مرخص شدند

دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:  تعداد بیماران ترخیص شده 18 نفر است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول  آخرین وضعیت آمار حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول در خصوص بیماری کرونا تا دوشنبه ۹۸/۱۲/۲۶ ساعت 14:30به شرح زیر است :

موارد مثبت : ۴۶ نفر
خارج از دانشگاه علوم پزشکی : ۱۰ نفر
شهرستان دزفول : ۲۷ نفر
شهرستان شوش : ۷ نفر
شهرستان گتوند : ۲نفر
تعداد جانباختگان: ۳ نفر

پ.ن:
نهادهای اجرایی شهری، کشوری یا مردم؟!
علت روند صعودی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در دزفول را باید در کجا یافت؟
ویروسی که به کنترل نسبی در شهرستان رسیده بود طی انجام یا عدم انجام چه اموری در سرابالایی صعود قرار گرفت؟

اخبار مرتبط