پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آمار جدید کرونایی‌ها در دزفول تا روز ۱۰ فروردین ۹۹

خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول: ۱۳ نفر ( بدون افزایش)
دزفول: ۶۱ نفر ( ۵ نفر افزایش )
شوش: ۲۳نفر ( ۲ نفر افزایش)
گتوند: ۴ نفر ( ۱نفر افزایش)
تحت نظر: ۴۸ نفر ( ۵نفر افزایش)
ترخیصی: ۵۰ نفر ( ۳نفر افزایش)
فوت: ۱۲ نفر ( ۱ نفر افزایش)

اخبار مرتبط