پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آمار جدید مبتلایان به کرونا دزفول

آمار جدید تا روز ۴ فروردین ۹۹:

خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول: ۱۲ نفر ( بدون افزایش)

 دزفول: ۴۰نفر ( ۲نفر افزایش )
شوش: ۱۲نفر ( ۱نفر افزایش)
گتوند: ۳ نفر ( بدون افزایش)
تحت نظر: ۴۲ نفر ( ۱نفر افزایش)
ترخیصی: ۳۷ نفر ( ۳نفر افزایش)

اخبار مرتبط