پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کتابخانه پورمهدی دزفول ۲ سال بدون مجور فعالیت می‌کرد/ تخریب اموال این کتابخانه صحت ندارد

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان گفت: فعالیت کتابخانه دکتر محمدصادق پورمهدی به صورت مشارکتی بود اما در ۲ سال اخیر بدون مجوز فعالیت می‌کرد.مجوز صادر شده برای فعالیت این کتابخانه

کتابخانه دکتر پورمهدی باید فرآیند تکمیل مدارک و مجوز را انجام دهد/ما خودمان هم برای نشست های نقد کتاب، مجوز میگیریم.

کتابخانه دکتر پورمهدی باید فرآیند تکمیل مدارک و مجوز را انجام دهد/ما خودمان هم برای نشست های نقد کتاب، مجوز میگیریم. ?️جوروند رئیس نهاد کتابخانه های دزفول گفت: مدیرکل نهاد