پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نخستین همایش ملی دزفول شهر پاک برگزار شد

نخستین همایش ملی دزفول شهر پاک، عصر چهارشنبه در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد فرماندار دزفول عصر چهارشنبه در این همایش از برگزار کنندگان این همایش قدردانی