پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

بیانیه های محسن ریاضی ، دکتر محمد حاجی خلف ،حجج الاسلام عطار زاده و راجی از دکتر مهدی رضا درویش زاده

محسن ریاضی اینجانب محسن ریاضی جناب آقای دکتر مهدی رضا درویش زاده را به جهت ویژگی های متعددی همچون پاکدستی، صراحت لهجه، تخصص و تعهد شایسته تصدی نمایندگی شهر عزیزمان